پنج شنبه، 30 فروردين، 1403
دومین جلسه کمیته شهدای روحانی در سال ۱۴۰۲روز شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت  باحضور رییس محترم کمیته و اعضا برگزار و مواردی در خصوص شهید پژوهی،برگزاری نمایشگاه،تالیف کتاب و برنامه پیش اجلاسیه به تصویب رسید و جهت ابلاغ به  متولیان امر صادر شد.

دومین جلسه کمیته شهدای روحانی در سال ۱۴۰۲روز شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت  باحضور رییس محترم کمیته و اعضا برگزار و مواردی در خصوص شهید پژوهی،برگزاری نمایشگاه،تالیف کتاب و برنامه پیش اجلاسیه به تصویب رسید و جهت ابلاغ به  متولیان امر صادر شد.

چاپ   ایمیل

Publish modules to the "offcanvas" position.